top of page

Min farmor Signes förälder

Viktor Adolf Oswald

född 22 juni 1859 i Hycklinge Östergötlands län, Östergötland

död 29 juli 1941

Änkeman 12 februari 1939

Hustru

Augusta Petterdotter

född 1860 i Bälinge Älvsborgs län, Västergötland

död 12 februari 1939

Bor i Melby Gamleby Kalmar län , Småland

Familj

Oswald, Adolf Viktor f, 1859

Pettersdotter, Augusta f, 1860

Barn 1, Signe Augusta f, 21 december 1888 ( min farmor )

Barn 2, Ingeborg Elvira f, 7 juni 1893

Barn 3, Eva Maria Elisabet f, 24 december 1895

Barn 4, Ebba Eugenia f, 13 augusti 1899

 Vid 23 års ålder börjar Adolf Oswald sin förberedande korpral utbildning i Karlshamn 

Examensbetyg från Förberedande Korpralsskola i Karlshamn

vid Garnisons Kommenderingen i Karlshamn år 1882

Grenadjären vid Tjust Kompaniet af Kungl 2 den

Lif Grandiär Regementet Nr 103 Oswald

har i de särskilda ämnena och öfningarna erhållit följande vitsord

1. Innanläsning                                      Försvarlig

2. Skrifning                                            Försvarlig

3. Räkning                                             God

4 .Soldatundervisning                            Försvarlig

5. Korporalundervisningen

6. Handgevärs kännedom och vård      Försvarlig

7. Exercis i sluten och spridd ordning   God

8. Fält- och bevakningstjenst                God

9. Gymnastik                                         God

10. Bajonettfäktning                              God

11. Simning

Derjemte har han under Skolans öfningar ådalagt Berömlig Flit och

visat Berömligt Uppförande.

Enligt gällande föreskrifter har han således blifvit i examen

Underkänd

Karlshamn den 5 januari 1883

OF Hugelberg

Kommundering Befälhafvare

L Miokrantz

Underlöjtnant

Julen 1915

När dotter Elvira är 22 år får hon en Poesibok i julklapp av sina föräldrar

i den har vänner och systrarna Eva och Signe skrivit en hel del intressanta saker

jag skall sätta mig och tyda detta och ber att få återkomma med trevlig läsning.    

bottom of page