top of page

På den här sidan lägger jag ut information om vilka båtar som min pappa var ute med under perioden

6 juli 1929 till 3 sep 1939

Senaste uppdateringen 2017 03 10

Karl Axel Hasselgren född i Västervik 11 maj 1912 flyttade som liten till Kalmar 

I sjömanskrage sittande på en kanon vid Kalmar slott

Höstterminsbetyget från andra klass i Kalmar högre folkskola 1926 erhöll han följande vitsord:

Flit & Uppförande A.

Gymnastik & Slöjd. AB

Kristendom, Ba

Historia, Ba

Medborgarkunskap Ba

Naturkunskap Ba

och i resten av ämnena var det mycket B och B+

I avgångsbetyget från den 14 juni 1927 har han fått vitsorden mycket god i Flit och uppförande. Övriga betyg Med beröm godkänd. En rolig notering, handstilen var Vårdad. 

Familjen flyttade tillbaka till Västervik när pappa var 15 år och jobbade bl.a då som springschas.

Pappa bor nu i Västervik och hade nyligen fyllt 17 år när han gick ut på sjön första gången.

1929

m/s  Eol   Motorjakt     Blev hans första båt

6 juli 1929 mönstrar han på motorjakten m/s Ed som jungman i Västervik.

Första resan


Han tilldelas vitsorden mycket god i både uppförande och tjänstbarhet av fartygets befälhavare Emil Hansson 13 augusti 1929 

Livet ombord på båtarna kunde vara tufft. De var inte ovanligt att skepparen på den tiden hade en bössa för att skjuta sjöfågel för att få sig ett skrovmål.  

m/s Condoren

Den 5 okt 1929 mönstrar han på som jungman från Västervik på sin andra båt för resa i Östersjötrafik och resan avslutas i Oskarshamn 21 december s.å 

1930

Ångfartyget Windar på 888 ton byggd 1911      ex Figaro

Det blev två resor med Windar

19 mars 1930 mönstrar han på i Västervik på ångfartyget Windar från Stockholm och gjorde tjänst som jungman.

Hamnen i West Hartelpool i England

Resan gick till West Hartelpool och avslutades i Hernesand 20 juni 1930.

21 juni börjar nästa resa med Windar från Hernesand som går via nord-östersjö och medelhavshamnar och slutligen till Sundsvall den 22 juni 1931. 12 månader och 2 dar

1931

Ångfartyget Rhea    byggd 1886   senare DS Saltdal

27 augusti 1931 mönstrade han på som lättmatros i Västervik, resan går via Göteborg och åter till Stockholm 5 januari 1932 

Ångfartyget Edvard 

9 februari 1932 mönstrar han på Edvard som lättmatros i Västervik till Tyne och slutligen Limhamn 23 februari s-å  

s/s   Felicia    från Stockholm     ex Torild 1

20 maj 1932 mönstrar han på som jungman i Fredrikstad för en resa till Ryssland och besöker flera hamnar och slutligen Leningrad 6 september. Är ute fyra månader och en dagar.

7 september fortsätter resan med s/s Felicia från Leningrad till utrikes orter nu är han lättmatros och resan avslutas i Hudiksvall 28 december 1932.

Resan tar tre månader och 21 dagar.

Västerviks hamn nån gång på 30-talet

1933 studerar han och tar Skepparexamen av 2:a klass i Västervik och blir klar

22 mars 1934

m/s Linnea    skonare på 142 ton byggd 1905

15 maj 1934, nyligen fyllt 22 år mönstrar han på som lättmatros på en resa från Stockholm, via in och utrikes orter och resan avslutas i

Kalmar 5 november 1934.

m/s  Ewald    från Hällevik i Blekinge,   byggd 1915    omdöpt till m/s   Shamrock 

M/S Shamrock byggd i stål

1915 Shamrock byggdes i Vlaardingen, Holland, och gick under namnet Ewald för fiske på Nordsjön. Hemmahamn var Ijmuiden.

1929 Säljs hon till Hällevik i Blekinge. På Sölvesborgs varv byggds hon om till fraktfartyg och får sin första maskin, en 2 cyl. Bolinder tändkula på cirka 50 hk.

21 november 1934 mönstrar pappa på Galeasen m/s Ewald som lättmatros i Västervik resan går via Umeå och Sundsvall och åter Stockholm 19 december s.å 

Denna bild kan vara från någon av skutorna pappa seglade.

Det är inte pappa utan troligen någon av däckpersonalen.  

Den här bilden är tagen 81 år senare

på m/s Shamrock.

Där nere under fördäck hade han sin kojplats ihop med däckpersonalen. 

kojplatserna under fördäck som det ser ut i dag

1935

m/s Freja        motorgaleas.      byggd 1866 

9 feb 1935 mönstrade han på m/s Freja som lättmatros från Västervik och resan går via Svenska Östersjöhamnar och åter Västervik 20 juni samma år

m/s Idalia    ex Argo     tremastad motorskonare byggd 1904 i Marstal   

18 juli 1935 mönstrar han på m/s Idalia som lättmatros och under den resan var han behjälplig med bärgningsförsöket efter Altair ett enmotorigt monoplan som störtade 7 november. Resan avslutas i Ystad 30 december samma år

Denna bild kan vara från någon av skutorna pappa seglade.

Det är inte pappa utan troligen någon av däckpersonalen.  

1936-37 

Han gick ofta ner i hamnen och tittar till båtarna som besöker Västerviks hamn 

Den här bilden är troligen från ett senare tillfälle

Även långt senare när vi var på besök i hamnstäder så drog han sig till hamnen!

Nu fortsätter han studierna i Härnösand och där börjar han umgås med Olle Nilsson från Idö. Dom blir riktigt goda vänner och hjälper varandra med studierna.

7 april 1936 klarar han Skepparexamen av 1:a klass

Under en fest ute på Idö våren 1936 träffar pappa Carin Thellman och dom blev nu ett par.

Nyförlovade

Bilden är ifrån borggården på Kalmar slott hösten 1936

29   maj   1937 blir han klar med Styrmansexamen i Kalmar

juni 1937 erhåller han skepparbrevet av 1:a klass av Kungl. förordning angående befäl å svenska handelsfartyg m .m stadgade fodringar, medelar Kungl. Kollegium honom detta skepparbrev av 1,a klass medförande behörighet att á maskindrivet fartyg eller segelfartyg med hjälpmaskin utöva det befäl, som enligt nämnda förordning tillkommer skeppare av !;a klass

Stockholm den 14 juni 1937

Ångfartyget Fredborg    från Werkebäck     ex Elsie Mary 

omdöpt till Malmen

11 juni 1937 mönstrar han på ångfartyget Fredborg i Västervik som 2 :e styrman och resan går till Ghuri - England och slutligen Werkebäck 1 juli samma år.

När han kommer hem till Västervik finns Skepparbrevet av 1: klass hemma, som är skickad via posten  

1938

2 maj 1938 blir han klar med Sjökaptensexamen i Härnösand

3 maj 1938 genomgår pappa en läkarundersökning hos Doktor Dalfeldt Kornhamnstorg 6. 3 tr i Stockholm

Avgiften är 5 kronor

Ångfartyget Svartön   från  Stockholm    byggd 1906 i Sunderland, England 

ex s/s Cedargrove

3 juni 1938 mönstrar han på som vikarierande 3:de styrman i Oxelösund för en resa till Nord och Östersjöhamnar och slutligen Simrishamns udd 7 sep 1938

Ingen av dessa grabbarna på bilden är min pappa. 

Bilden är troligen från något annat fartyg. Hur som helst så ser det ganska gemytligt ut.

m/s Idalia      Motorskonare

22 nov 1938 går han åter ut med Idalia nu som matros på en resa från Stockholm till in och utrikeshamnar som avslutas i Norrköping 14 februari

1939

Ångfartyget Värmdö   från Stockholm   tillhörde Rexrederiet

24 mars 1939 mönstrar han på ångfartyget Värmdö som också blev hans sista båt

Med Värmdö blev det hela sex resor med olika befattningar.

Första resan startade i Oskarshamn fredagen den 24 mars ankommer Rotterdam 29 mars avgår Rotterdam samma dag ,ank Jarrow 31 mars avg mot Rotterdam 2 maj och slutade i Stockholm 9 maj 1939 och då var han 3:e styrman.

På andra resan som startade i Stockholm den 9 maj så var han vikarierande 2:e styrman och den resan slutade i Västerås 3 juni 1939.

Tredje resan som gick från Västerås 3 juni vis Ghunt och Rotterdam så var han 3:e styrman och den resan slutade i Stockholm 21 juni 1939.

Fjäre resan 21 juni då är han också 3.e styrman och resan går till Tyne och åter Stockholm 21 juli 1939.

På femte resan är han 2:e styrman som startar i Stockholm 21 juli går via Kent till Bremen den 30 juli

Nu börjar det bli oroligt ute i Europa 

Sjätte och sista resan med Värmdö går ifrån Gruht den 30 juli 1939 och nu är han också 2:e styrman resan går mot Stockholm men på vägen upp lägger Värmdö till i Västervik den 28 augusti för då är det bröllop mellan pappa och mamma i Törnsfalls kyrka någon mil västar om Västervik i Almiks församling.

resan går sedan vidare upp till Hargshamn med ångfartyget Värmdö 

1 september går Tyskarna in i Polen och 2;d världskriget är ett faktum

3 september mönstrar han av i Hargshamn

efter att han har varit ute med Värmdö fem månader och tre dagar.

Måndagen den 4 september är det allmän inryckning.

Många många år efter berättade pappa att han hade ledsnat på att kryssa mellan minorna i Östersjön.

Vad hände sen i hans liv ?

Vad hände sen med båtarna ?

Utav dom 13 båtar som pappa var ute med, är det tyvärr några som jag inte kunnat hitta på nätet.

m/s Ed från. Saltvik på 64 ton.

   Då, augusti 1929 var Emil Hansson fartygets befälhavare.

m/s Condoren, från Oskarshamn på 147 ton.

   Då, dec 1929 var Johannes Ludvig Jönsson fartygets befälhavare.

ångfartyget Edvard från Limhamn på 884 ton

   Då, februari 1932 var Bror Malmberg fartygets befälhavare.

Vet du något om dessa båtar så får du gärna maila mig

Däremot har jag hittat 2 skutor som finns kvar och det är:

m/s Ewald som nu mera heter Shamrock och ligger på Skeppsholmen i Stockholm och används som skolfartyg.

samt m/s Linnéa som finns i Gamleby utanför Västervik. Om Linnéa finns det också en bok om livet ombord, Linnéa en Svensk fraktseglare av Egil Bergström. Båda dessa båtarna fyllde 100 år 2015. Gå in och se filmen om Linnéa på Träskeppssidan, klicka på Linnéa och sedan på Linnéa filmen.

Sedan har jag lyckats hitta fakta och vidare öden om de andra båtarna. Gå gärna in på länken under respektive båt och läs.     

Här nedan kan du läsa om ångfartyget Värmdös öden 16 månader efter att pappa mönstrat av.     

Flyganfallet 30 maj 1942

Den Helder, anfölls konvojen av allierade bombplan i klart väder och månsken. Konvojen som bestod av åtta fartyg, inklusive samma rederis fartyg S/S Nämdö, fullkomligen överöstes med bomber. Fyra av dem träffade Värmdö, som omedelbart började sjunka. En kvart efter bombanfallets början gick Värmdö jämte ett danskt och ett norskt fartyg till botten. Efter sänkningen saknades fem personer av hennes besättning samt två tyska lotsar, som kort före anfallet gått ombord på Värmdö. Den övriga delen av besättningen räddades och infördes till nederländsk hamn.

Källor:

Hoppas du haft en intressant och spännande läsning !

/ Björn Hasselgren 

bottom of page