Björn Hasselgren - Företagsmeddelande

                 Min farmor Signes förälder

Viktor Adolf Oswald
född 22 juni 1859 i Hycklinge Östergötlands län, Östergötland 
död 29 juli 1941
Änkeman 12 februari 1939

Hustru
Augusta Petterdotter
född 1860 i Bälinge Älvsborgs län, Västergötland
död 12 februari 1939

Bor i Melby Gamleby Kalmar län , Småland

Familj
Oswald, Adolf Viktor f, 1859
Pettersdotter, Augusta f, 1860

Barn 1, Signe Augusta f, 21 december 1888  ( min farmor ) 
Barn 2, Ingeborg Elvira f, 7 juni 1893
Barn 3, Eva Maria Elisabet f, 24 december 1895
Barn 4, Ebba Eugenia f, 13 augusti 1899

 Vid 23 års ålder börjar Adolf Oswald sin förberedande korpral utbildning i Karlshamn 

Examensbetyg från Förberedande Korpralsskola i Karlshamn    
vid Garnisons Kommenderingen i Karlshamn år 1882
Grenadjären vid Tjust Kompaniet af Kungl 2 den
Lif Grandiär Regementet Nr 103 Oswald
har i de särskilda ämnena och öfningarna erhållit följande vitsord

1.  Innanläsning                                    Försvarlig
2.  Skrifning                                          Försvarlig
3. Räkning                                            God
4 .Soldatundervisning                           Försvarlig
5.  Korporalundervisningen
6.  Handgevärs kännedom och vård     Försvarlig 
7.  Exercis i sluten och spridd ordning  God
8.  Fält- och bevakningstjenst               God
9.  Gymnastik                                        God
10. Bajonettfäktning                              God
11. Simning

Derjemte har han under Skolans öfningar ådalagt Berömlig Flit och
visat Berömligt Uppförande.

Enligt gällande föreskrifter har han således blifvit i examen
Underkänd

Karlshamn den 5 januari 1883

              OF Hugelberg
    Kommundering Befälhafvare

 

                                            L Miokrantz
                                                     Underlöjtnant


Julen 1915
När dotter Elvira är 22 år får hon en Poesibok i julklapp av sina föräldrar 
i den har vänner och systrarna Eva och Signe skrivit en hel del intressanta saker
jag skall sätta mig och tyda detta och ber att få återkomma med trevlig läsning.    

Site Builder drivs av  Vistaprint