Björn Hasselgren - Företagsmeddelande

Min Farfar Axel Gottfrid Hasselgren
född 1888-07-23 i Gamleby, Ullevi, Kalmar län



Per Adolf Hasselgren, jordbruksarbetare
Född 19 mars 1844 i Linköping  

Matilda Hasselgren född Jaensdotter-Bengtsson 
Född 20 oktober 1842 i Lofta soken  dom får även sonen Adolf Hasselgren


Gifte sig 10 oktober 1876 

(Matilda hade redan då 8 åriga sonen Carl August Roos född 14 februari 1868 i Gamneby
pappan var Carl Georg Larsson, född 25 oktober 1848 i Gamneby, död 24 juli 1877 i Lybeck, Tyskland.) se mer på sidan









Axel Gottfrid Hasselgren












Död 1946-07-04 Gamleby  utanför Västervik

Axel Hasselgren började i folkskolan vid kyrkan i Gamleby 1 augusti 1897, samma skola som farmor Signe hade börjat i året innan.
Farfar var då 9 år

I Avgångsbetyget från den 20 juni 1901 kan man se att han fick 
Med nöje godkänd (Ba) I enl. med komplimenterande läsning. 
I Bibel historia och Katekes samt i Välskrivning, Geografi Naturkunnighet och Teckning.
I övriga ämnen blev han Godkänd av läraren
Gustaf Svensson  

Jobbade som byggnadsarbetare

Mönstrade 11 februari 1906 alltså bara 17 år.
Sjutövningsresultatet  blev då  103 och 79 vid ett annat tillfälle

Inkallades sedan till repetionsövning vid I5 2 kompaniet Malmen utanför Linköping 1907
Sjutövningsresultat blev då 84

(Det var Karl XI som första gången 1684 exercerade östgötarna på slätten vid den lilla gården Malmen några kilometer väster om Linköping. Detta var historisk exercis, ty Malmen blev därefter ordinarie regementsmötesplats under århundraden och skulle i sinom tid komma att spela en avgörande roll för Linköpings utveckling,)

Källa: Linköping därute på slätten av Arne Malmberg utgiven 1968  

Var sedan inne 1908 sjutresultat blev då 65.
Och 1909 på repitionsövningar blev Axel Hasselgren Kompani chef. Sjutövninstesultat blev bara 64,5 den gången

Fullgjorde mönstringsskyldighet 1910
 
Gifte sig med
Signe Augusta Osvald 1911-12 15










Får en son Karl Axel Hasselgren 1912-05-11 (min pappa)

1914 Kompanitjänstgöring f o m den 10 oktober till den 25 november vid I5 2 kompaniet

1915 6 juli till 18 augusti 45 dagar krigstjänstgöring på I5 på Malmen utanför Linköping 

(Att farfars tre åriga son skulle börja tjänstgöra som meteorolog 42 år senare här på Malmen, sedermera Malmslätt, hade farfar ingen som helst aning om)  

Familjen flyttar till Kalmar 1917 till Södra vägen 22
(då är min pappa 5 år)

Farfar jobbar på Husqvarna symaskiner

Fullgjorde mönstringsskyldighet 1922

1923 Överfördes  han till Landstormen












10 aug 1925 när han är 37 år klarar han sitt körkort i Kalmar
är du kontrollör på Husqvarna symaskiner 












Familjen flyttar tillbaka till Västervik 1927 (min pappa Karl-Axel var då 15 år)

Jobbar som Kontrolla
nt på Husqvarna symaskiner i Västervik

Fullgjorde mönstringsskyldighet 1930 för sista gången då är farfar 42 år 












1 februari 1938 går han med i fackföreningen SIF Svenska Industritjänstemanna Föreningen avdelning 4
Medlems Nr. 01665 
Medlemsavgiften är på 4 kr i månaden och hans månadslön är över 350 kr år 1938
År 1939 höjs avgiften till 5 kr i månaden. Axel Hasselgren är medlem i SIF fram till juni 1943 då är han 55 år 







1938

Här är paret 50 år









Han dör 4 juli 1946  endast 58 år gammal 

Signe bor och lever i Västervik fram till sin död 1959 










Site Builder drivs av  Vistaprint